Certyfikaty i uprawnienia

UPRAWNIENIA NR UC-16-97-P-3-15

Urząd dozoru Technicznego uprawnia SBB ENERGY S.A. do dokonywania modernizacji w zakresie chemicznego czyszcenia i trawienia urządzeń podlegających UTD.

SOLIDNA FIRMA 2015

Certyfikat Solidna Firma jest gospodarczo-konsumenckim wyróżnieniem dla firm poświadczającym rzetelność i wiarygodność przedsiębiorstwa.

Głównymi kryteriami oceniania i weryfikacji naszej spółki jest

  • terminowe rozliczenia z kontrahentami i pracownikami;
  • terminowe regulowanie płatności z tytułu podatków, ceł, należności wobec ZUS, opłat leasingowych i należności kredytowych;
  • brak wyroków zasądzających w sprawach o nieuregulowane należności;
  • przestrzeganie prawa pracy oraz zasad BHP;
  • przestrzeganie praw konsumenta i terminowe wywiązywanie się ze zobowiązań reklamacyjnych.

UPRAWNIENIA NR UC-16-97-W-2-15

Urząd dozoru Technicznego uprawnia SBB ENERGY S.A. do wytwarzania w zakresie chemicznego czyszcenia i trawienia urządzeń podlegających UTD.

Certyfikat PN-EN ISO 9001:2009

Certyfikat świadczący o wdrożeniu oraz stosowaniu przez SBB Energy S.A. systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009. Zakres certyfikacji obejmuje projektowanie i realizowanie usług m.in. rozruchu maszyn, urządzeń i systemów cieplnych, chemii energetycznej, generalnego wykonastwa budownictwa energetycznego.

CERTYFIKAT UDT-CERT ZAKŁADOWEJ KONTROLI PROODUKCJI

Certyfikat UDT-CERT Zakładowej Kontroli Produkcji  poświadcza, iż konstrukcyjne wyroby metalowe i pomocnicze, konstrukcjne elementy stalowe w klasach do EXC3 zostały poddane przez producenta wstępnem badaniu i podlegają zakładowej kontroli produkcji zgodnie z normą  normą PN-EN 1090-1:2010 IDT.

CERTYFIKAT SCC**: 2011

Certyfikat SCC**:2011 wydany przez TUV Rheinland Cert GmbH potwierdza SBB ENERGY S.A. w zakresie: Modernizacja, naprawa oraz montaż mechaniczny, elektryczny i automatyki urządzeń energetycznych oraz instalacji przemysłowych. Prowadzenie działalności Generalnego Wykonawstwa w ramach modernizacji obiektów energetycznych. Czyszczenie chemiczne elementów instalacji oraz rozruch urządzeń energetycznych, prefabrykacja elementów instalacji mechanicznych i elektrycznych, montaż konstrukcji stalowych. Wdrażanie nowych technologii. Zabezpieczenia antykorozyjne powierzchni ogrzewalnych kotłów energetycznych. 

Certyfikat SCC ** 2011

UPRAWNIENIA KLASY- D - TUV NORD

Certyfikat Klasy D - TUV NORD poświadcza kwalifikacje do spawania konstrukcji zgodnie z normą DIN 18800-7:2002-09.

UDT - Decyzja UC-16-97-N/3-09

Urząd dozoru Technicznego uprawnia Remak - Rozruch do naprawy: kotłów parowych i wodnych, stałych zbiorników ciśnieniowych, rurociągów pary łączących kocioł z turbogeneratorem, rurociągów technologicznych, zbiorników bezciśnieniowych i niskociśnieniowych do materiałów ciekłych zapalnych, trujących lub żrących

UDT - DECYZJA CH-30-05/5-08

Urząd dozoru Technicznego uprawnia SBB ENERGY S.A. do dokonywania napraw w zakresie chemicznego czyszcenia i trawienia urządzeń podlegających UTD.

UDT - DECYZJA CSJ/009/2010

Urząd Dozoru Technicznego jednostka certyfikująca UDT-CERT poświadcza, że Remak-Rozruch S.A. wdrożyła oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001:2009. Zakres certyfikacji: Projektowanie i realizacja usług w zakresie rozruchu maszyn, urządzeń i systemów cieplnych, chemii energetycznej, generalnego wykonawstwa budownictwa energetycznego.

CERTYFIKAT SCC**:2006

Certyfikat SCC**:2006 wydany przez TUV Rheinland Cert GmbH potwierdza Remak-Rozruch S.A. w zakresie: Modernizacja, naprawa oraz montaż mechaniczny, elektryczny i automatyki urządzeń energetycznych oraz instalacji, czyszczenie chemiczne elementó instalacji oraz rozruch urządzeń energetycznych, prefabrykacja elementów instalacji mechanicznych i elektrycznych, montaż konstrukcji stalowych.

ZAUFALI NAM: