Strona główna  »   Praca  »   Ogłoszenia o pracę    

Ogłoszenia o pracę

Inżynier Rozruchu

Inżynier Rozruchu

(specjalizacja: elektroenergetyka / automatyka)

Miejsce pracy: cała Polska


Będziesz odpowiedzialny/a za:

·     Kontrola kompletności i prawidłowości montażu instalacji i urządzeń z rysunkiem technicznym.

·     Opracowanie procedur prób i testów rozruchowych zgodnie z obowiązującymi normami
i przepisami.

·     Sporządzenie protokołów z przebiegu prób i testów rozruchowych.

·     Uruchamianie, testowanie maszyn, urządzeń, instalacji na obiektach energetycznych
i przemysłowych u Klienta.

·     Sprawdzanie i testowanie systemów sterownia oraz zabezpieczeń urządzeń technologicznych.

·     Nadzór nad prawidłową pracą urządzeń i instalacji.

·     Rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowania i wdrażania nowych rozwiązań, oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych w czasie prowadzenia rozruchu.

·     Opracowanie sprawozdań dokumentujących przebieg prób technicznych.

Nasze wymagania to:

·     Wykształcenie wyższe techniczne o profilu elektroenergetycznym lub automatyki

·     Samodzielność i inicjatywa

·     Umiejętność pracy w zespole

·     Znajomość MS Office, MS Project, AutoCAD

·     Komunikatywna znajomość języka obcego, mile widziany angielski lub niemiecki,

·     Gotowość do podróży służbowych,

·     Prawo jazdy kat B,

W SBB ENERGY:

·         gwarantujemy stabilne zatrudnienie
w polskiej spółce z tradycjami technicznymi, którą tworzą ambitni i pełni inicjatywy pracownicy;

·         oferujemy benefity pozapłacowe, takie jak: pakiety medyczne, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych, spotkania integracyjne;

·         dbamy o przyjazne i bezpieczne środowisko pracy;

·         oferujemy dostęp do najnowszych technologii związanych z ochroną środowiska oraz możliwość współpracy ze światowymi liderami w przemyśle energetycznym;

·         realizujemy ciekawe projekty
w międzynarodowym środowisku;

·         wspieramy Twój rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji.

ZGODA NA REKRUTACJĘ

 

Ja, niżej podpisany/a, wyrażam zgodę dla SBB ENERGY SA z siedzibą w Opolu, dalej „Pracodawca” na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w złożonej przeze mnie aplikacji, które wykraczają poza katalog danych jakich Pracodawca może ode mnie żądać na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu pracy i innych właściwych aktów prawnych, w celu:

TAK*

NIE*

przeprowadzenia procesu rekrutacji

TAK*

NIE*

na potrzeby przyszłych rekrutacji

 

*zaznacz właściwe

Zostałem/am poinformowany/a, że mam możliwość odwołania udzielonej zgody w każdym czasie, ale wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Jednocześnie oświadczam, że podanie przeze mnie danych wykraczających poza katalog określony w Kodeksie pracy i innych właściwych aktów prawnych jest dobrowolne i dla mnie korzystne.Specjalista kontroli jakości i spawalnictwa

Specjalista kontroli jakości i spawalnictwa


Miejsce pracy: cała Polska
 
Będziesz odpowiedzialny/a za:

 • nadzór jakościowy i spawalniczy wraz z odbiorami końcowymi i odcinkowymi zadań związanych z wytwarzaniem i montażem oraz serwisem urządzeń technicznych na obiektach przemysłowych/energetycznych na terenie całej Polski;
 • nadzór nad kompletacją dokumentacji i wystawianie poświadczeń wykonania oraz zbadania produktu/usługi, wraz z  wymaganymi poświadczeniami;
 • wykonywanie kontrolnych badań NDT w ramach posiadanych kwalifikacji
 • współpraca z inspektorami Dozoru Technicznego i Jednostek Notyfikowanych w ramach nadzorowanych prac;
 • nadzór nad właściwym przechowywaniem i stosowaniem materiałów spawalniczych.Nasze wymagania to:

 • wykształcenie średnie lub wyższe techniczne;
 • wiedza i doświadczenie w zakresie sprawowania nadzoru jakościowego oraz realizacji badań nieniszczących (NDT) na obiektach przemysłowych i energetycznych;
 • uprawnienia do wykonywania badań NDT wg normy PN-EN ISO 9712 (VT, PT);
 • biegła obsługa pakietu Ms Office;
 • komunikatywność, współpraca oraz umiejętność podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych;
 • dążenie do terminowej realizacji celów;
 • gotowość do podróży służbowych;
 • znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego) mile widziana;
 • prawo jazdy kat B;
 • wskazane posiadanie dyplomu Międzynarodowego Europejskiego Inżyniera Spawalnika – IWE/EWE - lub Międzynarodowego/Europejskiego Technologa Spawalnika – IWT/EWTW SBB ENERGY:

 • gwarantujemy stabilne zatrudnienie w polskiej spółce z tradycjami technicznymi, którą tworzą ambitni i pełni inicjatywy pracownicy;
 • oferujemy benefity pozapłacowe, takie jak: pakiety medyczne, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych, spotkania integracyjne;
 • dbamy o przyjazne i bezpieczne środowisko pracy;
 • oferujemy dostęp do najnowszych technologii związanych z ochroną środowiska oraz możliwość współpracy ze światowymi liderami w przemyśle energetycznym;
 • realizujemy ciekawe projekty w międzynarodowym środowisku;
 • wspieramy Twój rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji.

 

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@sbbenergy.pl wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.ZAUFALI NAM: