Strona główna  »   Praca  »   Ogłoszenia o pracę    

Ogłoszenia o pracę

Specjalista ds. księgowo-finansowych

Specjalista ds. księgowo-finansowych

 

Miejsce pracy: Opole

Będziesz odpowiedzialny/a za:

·        Prawidłowe i terminowe wprowadzanie dokumentów księgowych, faktur zakupu, faktur sprzedaży, wyciągów bankowych i wybranych poleceń księgowania

·        Przygotowanie rejestrów, uzgadnianie
i sporządzanie deklaracji VAT

·        Organizacja i kontrola obiegu dokumentów księgowych

·        Prowadzenia rejestru środków trwałych
i wartości niematerialnych i prawnych
z uwzględnieniem uregulowań UoR,
i przepisów podatkowych

·        Rozliczanie delegacji pracowniczych krajowych i zagranicznych

·        Udział przy sporządzaniu dokumentacji cen transferowych i gromadzeniu dowodów świadczenia usług

·        Rozliczanie leasingów

·        Aktywny udział w pracach zamknięcia okresów księgowych, w tym uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych

·        Sporządzanie sprawozdawczości finansowej m. in. do NBP, GUS, US,

·        Monitorowanie bieżących zmian prawa podatkowego, bilansowego

Nasze wymagania to:

·          Wykształcenie wyższe z zakresu rachunkowości, finansów lub ekonomii

·          Co najmniej 3 letnie doświadczenie na podobnym stanowisku

·          Znajomość obsługi programu klasy ERP

·          Praktyczna znajomość ustawy o rachunkowości, ustawy o podatku dochodowym i VAT

·          Umiejętność analitycznego myślenia, identyfikowania i rozwiązywania zagadnień księgowych oraz podatkowych

·          Dążenie do terminowej realizacji celów

·          Samodzielność, odpowiedzialność oraz umiejętność pracy pod presją czasu

·          Mile widziane znajomość języka angielskiego

W SBB ENERGY:

·          Gwarantujemy stabilne zatrudnienie
w polskiej spółce z tradycjami
technicznymi, którą tworzą ambitni i pełni inicjatywy pracownicy

·          Oferujemy benefity pozapłacowe, takie jak: pakiety medyczne, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych, spotkania integracyjne

·          Dbamy o przyjazne i bezpieczne środowisko pracy

·          Wspieramy Twój rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@sbbenergy.pl wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.

                                                                                                                       INŻYNIER ROZRUCHU

Inżynier Rozruchu

(specjalizacja: mechanika / elektroenergetyka / automatyka)

Miejsce pracy: cała Polska


Będziesz odpowiedzialny/a za:

·         kontrolę kompletności i prawidłowości montażu instalacji i urządzeń z rysunkiem technicznym;

·         opracowywanie procedur prób i testów rozruchowych zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami;

·         sporządzanie protokołów z przebiegu prób i testów rozruchowych;

·         uruchamianie oraz testowanie maszyn, urządzeń i instalacji na obiektach energetycznych/przemysłowych u Klienta;

·         sprawdzanie i testowanie systemów sterowania oraz zabezpieczeń urządzeń technologicznych;

·         nadzór nad prawidłową pracą urządzeń oraz instalacji;

·         rozwiązywanie problemów technicznych dotyczących opracowywania i wdrażania nowych rozwiązań oraz zasad eksploatacji maszyn i urządzeń energetycznych
w czasie prowadzenia rozruchu;

·         opracowywanie sprawozdań z przebiegu prób technicznych.

Nasze wymagania to:

·         wykształcenie wyższe techniczne (specjalizacje: mechanika i budowa maszyn, elektryka, elektroenergetyka;  automatyka);

·         dążenie do terminowej realizacji celów;

·         umiejętność pracy w zespole;

·         dobra organizacja pracy własnej;

·         obsługa pakietu Ms Office, MS Project, AutoCAD;

·         komunikatywna znajomość języka obcego (angielskiego, niemieckiego);

·         gotowość do podróży służbowych;

·         prawo jazdy kat B.

W SBB ENERGY:

·         gwarantujemy stabilne zatrudnienie
w polskiej spółce z tradycjami
technicznymi, którą tworzą ambitni i pełni inicjatywy pracownicy;

·         oferujemy benefity pozapłacowe, takie jak: pakiety medyczne, karta sportowa, ubezpieczenie grupowe, dofinansowanie nauki języków obcych, spotkania integracyjne;

·         dbamy o przyjazne i bezpieczne środowisko pracy;

·         oferujemy dostęp do najnowszych technologii związanych z ochroną środowiska oraz możliwość współpracy ze światowymi liderami w przemyśle energetycznym;

·         realizujemy ciekawe projekty
w międzynarodowym środowisku;

·         wspieramy Twój rozwój zawodowy oraz podnoszenie kwalifikacji.

Osoby zainteresowane niniejszą ofertą pracy prosimy o przesłanie aplikacji na adres e-mail: rekrutacja@sbbenergy.pl wraz z klauzulą “Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji, zgodnie z Ustawą z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).Jednocześnie informujemy, że będziemy kontaktować się tylko z wybranymi kandydatami.ZAUFALI NAM: